KorJan

Szkoła Podsawowa nr 16, Ruda Śląska
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:328. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
Projekt ekologiczny 2013

"Ziemia opiekuj? si? nami ,wi?c my zaopiekujmy si? Ziemi?"
"Elektroodpady proste zasady"

Termin realizacji - kwiecie? - czerwiec 2013
Grupa docelowa uczniowie klas I IV
Cele projektu:
- rozwijanie ciekawo?ci i zainteresowa? ekologicznych poprzez zach?canie do aktywno?ci badawczej;
- kszta?towanie odpowiedzialno?ci za siebie i innych poprzez praktyczne dzia?anie;
- kszta?towanie przekonania, ?e w?a?ciwe post?powanie z zu?ytym sprz?tem to ochrona ?rodowiska;
- wprowadzenie nowego elementu do kultury szko?y pod nazw? Kultura Mog?.

Harmonogram dzia?a?:

 

 

Lp.

Dzia?anie

Termin realizacji

22 kwietnia

23 kwietnia

23 kwietnia

 

 

 

 

24 kwietnia

1.

Apel informacyjno organizacyjny po??czony z pokazem mody ekologicznej. (ka?da klasa przygotowuje pokaz)

Zapoznanie z harmonogramem dzia?a? oraz stron? internetowa www.zielonalekcja.pl


2.

Projekcja filmw ekologicznych po??czona z aktywno?ci? plastyczno-techniczn? .

1lekcja odpowiedzialna K.Gra kl. 1b, 2a, 2b( przygotowuj? kredki ?wiecowe olejowe, wycinanki klej, no?yczki)

2 lekcja odpowiedzialna I.Kopa?ska 1a, 2c, 3a( przygotowuj? kredki ?wiecowe olejowe, wycinanki klej, no?yczki)

3 lekcja odpowiedzialna B.Mondry 1c , 3b, 3c, ( przygotowuj? kredki ?wiecowe olejowe, wycinanki klej, no?yczki)

4 lekcja odpowiedzialna E. Dafner 4a, 4b ( przygotowuj? kredki ?wiecowe olejowe, wycinanki klej, no?yczki)

3.

Wycieczki dydaktyczne po??czone z do?wiadczeniami przyrodniczymi organizacja wycieczek wychowawcy klas lub nauczyciele przyrody

( karty wycieczki z?o?y? do 22 kwietnia, ewaluacja w formie fotooceny)

4.

Udzia? uczniw w ekologicznym przedstawieniu kukie?kowym Orzeszek w wykonaniu aktorw z krakowskiego teatru Kukie?ka

Fotoocena

25 kwietnia

5.

Rozpocz?cie realizacji zada? w ramach rudzkiej akcji ekologicznej Zielona Ruda List do Ziemi,

Od 15 do 30 kwietnia

6.

Aktywne lekcje ekologiczne Zabawy z pr?dem dla uczniw klas 3 prowadzone przez nauczycieli ZSP nr 6 z Rudy ?l?skiej

1-2 lekcja sala 24 klasa 3c

3-4 lekcja sala 24 klasa 3b

5-6 lekcja sala 24 klasa 3a

26 kwietnia

7.

Aktywna du?a przerwa harmonogram:

22.04. parter p.J.Kampa

Pi?tro p.J.?mi?ek

23.04. parter p.A.Makosz

pi?tro p.E.Dafner

24.04. parter p.P.Stopka

Pi?tro p.?.Kowalski

25.04. parter p.L.Rysz

Pi?tro p.A.Makosz

26.04. parter B.Mondry

Pi?tro p.E.Dafner

kwiecie? - czerwiec

8.

Wystawa ksi??ki ekologicznej

Maj

9.

Przygotowanie prezentacji multimedialnej Ochrona ?rodowiska - klasy III

10.

Wycieczki dydaktyczne

11.

Popisy wiedzowe uczniw klas I IV jako forma ewaluacji projektu Ziemia opiekuj? si? nami, wi?c my zaopiekujmy

si? Ziemi?

"Elektroodpady proste zasady"

5 czerwca

Nasza Szko?a

Rodzice-dzieci

Dla Nauczyciela

O stronie

INFORMACJA

UWAGA! To jest archiwum strony korjan.edu.pl (od 2008 - 2013r).

Najlepsza Szko?a!

Sponsorzy

Sponsor sprz?tu sportowego!

Nasza Szko?a :)

sieciaki.pl

Statystyki

Użytkowników : 3
Pozycje : 111
Odsłon : 574562

Polecane

Uwaga! Aby w pe?ni wykorzysta? mo?liwo?ci nowej strony, pobierz nowoczesn? przegl?dark?: