KorJan

Szkoła Podsawowa nr 16, Ruda Śląska
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:328. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
Konkurs Literacki

Regulaminszkolnego konkursu literackiego

NAJLEPSZY UTWRMIESI?CAPISANYWIERSZEM
NAJLEPSZY UTWR MIESI?CA PISANY PROZ?

Cele konkursu:
zach?ceniemi?o?nikwpisaniadoprezentowaniaw?asnych umiej?tno?ci,
popularyzowanietwrczo?ciliterackiejdzieciim?odzie?y,
rozwijaniewra?liwo?ciiwyobra?ni.

Adresaci konkursu:uczniowieklasIV-VI

Zasady uczestnictwa:
Warunkiemuczestnictwawkonkursiejestnades?anieutworudot?d niepublikowanegoinienagradzanegowinnychkonkursach,
odowolnej
tematyce,wdowolnejformie.Jedenautormo?enades?a? tylkojedenutwr.

Termin sk?adania prac: pracenale?yprzesy?a?drog?elektroniczn?naadresorganizatora
( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )doostatniegodniabie??cegomiesi?ca.

Kryteria oceniania:

twrczycharakterutworu,
poprawno??stylistycznaij?zykowa.

Pracezostan?ocenioneprzezkomisj?powo?an?przeznauczycielipolonistwnaszejszko?y.Organizatorzastrzegasobieprawodo wykorzystaniabezhonorariwutworwkonkursowych,
np. w celu publikacji. Laureaci
konkursuotrzymaj?nagrodyrzeczoweufundowane przezorganizatoraisponsorw,a pozostaliuczniowiedyplomy uczestnictwa. Owynikachkonkursuiterminiewr?czenia
nagrd organizatorpoinformujedrog?elektroniczn?.Informacjeb?dziemo?na uzyska?rwnie?na stronieinternetowejszko?y.

Kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Organizator konkursu: mgrRegina Zy?k

 

Konkurs literacki w roku szkolnym 2012/2013

Wzorem lat ubieg?ych od pa?dziernika do maja trwa konkurs na Najlepszy utwr miesi?ca pisany
wierszem i proz?.Prace nale?y nadsy?a? na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Regulamin na stronie internetowej nasze szko?y.

Zapraszam
Regina Zy?k

 

WYNIKIKONKURSU LITERACKIEGOZA PA?DZIERNIK 2012

Pa?dziernikowa edycja naszego konkursu ju? si? zako?czy?a, a jej zwyci?zcami s?:

Nikola Skorupa i Micha? Kirschniok. Gratulujemy!

Nikola Skorupa

Az armat? wsz?dzie chodzi,
Bwszystkimi ci?gle rz?dzi,
Cjest ci?gle zakr?cone,
Djest grube jak dwa s?onie,
Ema trzy kreseczki proste,
Fma ko?ce bardzo ostre,
Ggarnuszki ci?gle gubi,
HzIsi? wci?? nie lubi,
JzKta?cz? hola hola,
Lz?nie umi? rock and rolla,
Msi? ci?gle czym? przejmuje,
Nmy?li ?e wszystko pojmuje,
Osi? ci?gle w k?ko kr?ci, ?e a?Psi? w g?owie kr?ci,
Rma brzuszek, jedn? nzk?,
Snosi wsz?dzie swoj? poduszk?,
Tna marsa chce polecie?,
Uchce ci?gle co? powiedzie?,
Wwygl?da? chce jak dama,
Ymu na to nie pozwala,
Zju? si? za g?owe trzyma bo nie da si? wytrzyma?.

AGENTKA GOLDIE Micha?Kirschniok

Pewnego dnia Ryba-Agent o imieniu Goldie us?ysza?a od swojego szefa o rabunku w pobliskim banku Money Fish. Szybko w?o?y?a swj kapelusz i pop?yn??a do banku. Niestety przyby?a za p?no. Z?odziej zd??y? uciec. Zrozpaczona Goldie usiad?a na kamieniu i nagle zobaczy?a ?lad p?etwy. Postanowi?a uda? si? na policj?, aby zidentyfikowa? odcisk.

Okaza?o si?, ?e to poszukiwany od czterech lat przest?pca-Adrian. Niestety niewiele to da?o, poniewa? nie zna?a miejsca jego kryjwki. Ale Goldie, jak to Goldie nigdy si? nie poddaje, wi?c postanowi?a szuka? jego azylu.

Przez ca?y dzie? wypytywa?a wszystkich mieszka?cw Atlantydy o z?oczy?c?. Nikt go nie widzia?. Gdy znowu chcia?a si? podda?, zapuka?a do ostatniego domku. Otworzy? jej Adrian z pistoletem mwi?c: Je?li wydasz mnie policji, to ci? zabij?!. Wtedy Goldie wyci?gn??a swj pistolet i odpowiedzia?a: A je?eli nie dasz mi pieni?dzy to zrobi? to samo. Zdziwiony Adrian rzuci? bron i wynis? ze swojej kryjwki ponad dwana?cie kilogramw z?ota i milion rybich dolarw.

Nast?pnego dnia Goldie powiadomi?a policj?. Funkcjonariusze byli zaskoczeni. Nie kryli zdziwienia. Godzin? p?niej Adrian trafi? do wiezienia, a Goldie bez wielkiej s?awy wrci?a do agencji. W ten o to sposb Goldie pokaza?a swj wielki instynkt i wykry?a z?odzieja.


WYNIKI KONKURSU LITERACKIEGO ZA MAJ

Majowa edycja naszego konkursu ju? si? zako?czy?a, a jej zwyci?zcami s?: Agata Madej 5b i Agata i ?aneta Warkocz 4B. Gratulujemy!

Wyr?nione teksty mo?na przeczyta? na stronie internetowej naszej szko?y oraz na gazetce przy sali nr 10 w budynku przy ul. Obro?cw Westerplatte.

Organizator: Regina Zy?k

 

NAJLEPSZY UTWR MIESI?CA PISANY PROZ?

Agata Madej Czarodziejka

Dawno , dawno temu za wieloma grami i lasami, na wielkiej wyspie panowa? krl D?ugobrody. Mia? on creczk? o imieniu Diana. Diana by?a czarodziejk?. Kocha?a czarowa?. Cz?sto lubi?a wychodzi? za bramy pa?acu , by cho? na chwilk? poogl?da? zwyk?ych ludzi i ich ci??k? prac?. Lecz gdy o tym dowiedzia? si? jej ojciec nie by?o dobrze. M?oda dziewczynka nie mog?a wychodzi? na dwr bez stra?y a stra? nie pozwala?a jej wychodzi? nawet na chwilk? . Pewnej ciemnej nocy Diana uciek?a z domu przez okno. Wysz?a na rynek i wyszepta?a zakl?cie.-HOKUS-POKUS CZARY-MARY NIECH WYPE?NI? SI? ME CZARY !
Ziemia rozst?pi?a si? i ca?y pa?ac unis? si? w powietrze. Przemieszcza? si?! Pewnie do teraz ?yj? tam mieszka?cy i ci?gle p?yn? nad naszymi g?owami.

Spjrz w niebo mo?e szybuje teraz nad twoj? g?ow? ?

 

NAJLEPSZY UTWR MIESIACA PISANY WIERSZEM

Agata i ?aneta Warkocz "R?a"

U mamusi w ogrdku

same cuda i cude?ka

pe?no spotkasz krasnoludkw

pewnie patrz? przez okienka.

 

Na pokrzywy co nie parz?,

na owoce co nie gnij?,

na te s?o?ce u?miechni?te

z promienist? swoj? min?.

 

A w k?cie stoi r?a,

jest ta r?a bardzo du?a,

o kolorze kolorowym,

o zapachu wyj?tkowym,

bardzo d?uga i owalna

dla mamusi idealna.

 

To mamusi ulubiona

wi?c dotyka? nie pozwala,

bo gdy b?dzie uszkodzona

wtedy sroga czeka kara.

 

Nagle nadszed? dzie? urodzin,

by co? kupi? nie zaszkodzi,

dzieci d?ugo wymy?la?y

i wymy?le? nie umia?y.

 

Do ogrdka wpad?a grupka

dzieci rozszala?ych,

i przypadkiem tak s?ysza?am

r?? t? zerwa?y.

 

I pobieg?y do mamusi

z rado?ci? i u?miechem,

aby wr?czy? t? r?yczk?

jako pomys?owy prezent.

 

 

WYNIKI KONKURSU LITERACKIEGO ZA KWIECIE?

 

"NAJLEPSZY UTWR MIESI?CA PISANY WIERSZEM"

Alicja Ko?odziej ?wiat od kuchni

W Chrzanowie
chrzan si? robi

W Brukselki
brukselki

W Chilie
papryczki

A w Bykowinie
pyszne cukierki

NAJLEPSZY UTWR MIESI?CA PISANY PROZ?

Klaudia Januszka Niezwyk?a historia

By?a raz sobie kobieta, ktra nie mia?a ani m??a, ani dzieci. Rodzice jej zmarli jak mia?a 12 lat. Min??o ju? 18 od ?mierci mamy i taty, a ona dalej nie mia?a nikogo. Pewnej zimy lawina zniszczy?a jej dom. Nie zosta?o jej nic. Nie mia?a,ani pieni?dzy, ani jedzenia, ani nawet schronienia. Wtedy przygarn?? j? wspania?y bogaty i dobry m??czyzna. Byli ze sob? bardzo szcz??liwi. Min??o troch? czasu i si? pobrali.
Ta kobieta mia?a na imi? Karolina, a jej m?? Marek.
Bardzo chcieli mie? dzieci. Karolina chcia?a mie? bli?niaki, ale Marek ci?gle jej mwi?, ?e b?dzie jeden ch?opiec.
Ci?gle si? o to k?cili. Ktrego? dnia Karolina posz?a na USG.
Okaza?o si?, ?e to b?d? ch?opiec i dziewczynka.
Bardzo si? ucieszyli dlatego, ?e Karolina chcia?a mie? crk?, a Marek chcia? syna.
Niecierpliwie czekali na urodzenie dzieci.
Kiedy dzieci przysz?y na ?wiat ch?opczykowi nadali imi? Adam, bo si? tak chcia?a mama. Dziewczynk? nazwali Wiktoria, poniewa? to by?o ulubione imi? taty.

Na zawsze byli szcz??liw? rodzin?.

 

WYNIKI KONKURSU LITERACKIEGO ZA MARZEC

 

"NAJLEPSZY UTWR MIESI?CA PISANY WIERSZEM"

 

Kamila Brzezina Wyliczanka

Siedzi ptaszek na drzewie
i wo?a do Ciebie:

raz, dwa, trzy
z gry wypadasz - w?a?nie Ty.

 

NAJLEPSZY UTWR MIESI?CA PISANY PROZ?

Patrycja Godoj Magda, ktra chcia?a sanki


Magda jest bardzo sympatyczna. Bardzo chcia?a mie? sanki. D?ugo odk?ada?a pieni?dze, ktre dostawa?a od babci

i dziadka. Zawsze wk?ada?a je do skarbonki. Do kupienia wymarzonych sanek by?o bardzo daleko.

Postanowi?a dzia?a?.

- Ale jak? - pomy?la?a. Posz?a po rad? do najlepszej przyjaci?ki Agnieszki.

- Hej. Agnieszko pomo?esz mi w trudnej sprawie?

- Oczywi?cie, ale jaka to sprawa? - odpowiedzia?a Agnieszka.

- Marz? o kupnie sanek, ale mam zbyt ma?o pieni?dzy, by je kupi?.

- Oczywi?cie, ?e ci poradz?. Najpierw musisz i?? do sklepu z sankami i poogl?da? je. Zobacz, ile kosztuj?.

- Ok. - odpowiedzia?a Magda.

- Potem id? do domu i sprawd?, czy ci wystarczy pieni?dzy. Je?li nie, po?ycz? ci swoje oszcz?dno?ci - mwi Agnieszka.

- Dzi?kuje ci Agnieszko. Jeste? dobr? przyjaci?k?, pomo?esz mi w ka?dej sprawie.

 

WYNIKI LUTOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO


 

NAJLEPSZY UTWR MIESI?CA PISANY WIERSZEM

Martyna Maruszczyk MISIU


Idzie misiu z workiem ?mieci,

Sypu, Sypu, wszystko leci,

A za misiem biegn? dzieci,

Misiu, misiu zbieraj ?mieci!

Raz, dwa, trzy,

?mieci zbierasz TY.

 

NAJLEPSZY UTWR MIESI?CA PISANY PROZ?

Kinga Kandziora Nawiedzony dom

 

Dawno, dawno temu, m?oda para przeprowadzi?a si? do starego domu. Znajdowa? si? nad bardzo ma?ym bagnem. Dzia?y si? tam dziwne rzeczy: przedmioty lata?y w powietrzu, kto? lub co? pisa? przera?aj?ce napisy czerwon? substancj?, s?ycha? by?o dziwne d?wi?ki. Jednak te informacje nie przestraszy?y m?odej pary.

Miesi?c po ?lubie nowo?e?cy zawie?li swoje rzeczy do nowego domu.

- Jacku, zanie? meble razem z Tomkiem i Bartkiem. - poprosi?a Agata.

- Dobrze myszko.- odpowiedzia? Jacek.

Nast?pnie oboje weszli do nowego domu. Wydawa? im si? zwyczajny. Ca?y dzie? sp?dzili na rozpakowywaniu swoich rzeczy. P?nym wieczorem w ko?cu mogli odpocz??. Byli bardzo zm?czeni, wi?c poszli spa?. Nast?pnego dnia Jacek robi? pranie, a Agata posz?a na zakupy. Jacek ci?gle czu? czyj?? obecno??. Nic nie podejrzewaj?c si?gn?? po proszek do prania. Ku jego zdziwieniu, proszek sam z siebie przewrci? si?. Potem telewizor sam si? w??czy?, a oprcz tego spad? ulubiony wazon Agaty. W tym samym czasie wesz?a ma??onka.

- Jacek, ty ?amago! Nie by?o mnie kilka minut, a ty zd??y?e? st?uc mj ulubiony wazon! wrzasn??a oburzona Agata.

- Ale to nie ja! - krzykn?? Jacek.

- A niby kto? spyta?a Agata.

W tej samej chwili Agata posz?a do swojego pokoju. Postanowi?a zrelaksowa? si? s?uchaj?c muzyki. Na pocz?tku s?ycha? by?o jej ulubiony utwr, ale potem odezwa? si? kobiecy g?os.

- Wyno?cie si? st?d!!! - Powiedzia? tajemniczy g?os.

- Nie mo?emy. odruchowo wykrzykn??a przestraszona Agata.

- Nic mnie to nie obchodzi, je?li nie wyprowadzicie za trzy dni to poniesiecie kar?! - Ostrzeg? j? tajemniczy g?os.

- Dobrze. - Powiedzia?a Agata.

- Po tym wydarzeniu Agata posz?a do pokoju m??a. Otworzy?a drzwi i zobaczy?a czerwone napisy.


Wynocha z tego domu, bo was ukarz?!

B?dziecie tego ?a?owa?!

Ju? po was!

Zemszcz? si?!

Radz? mnie pos?ucha?!.

Jeste?cie zgubieni!

Nie macie dok?d pj??!


- Jacek, cho? to zobacz! - zawo?a?a Agata.

- Co mam zobaczy?? - zapyta? Jacek.

- To! - powiedzia?a Agata.

- To jest przera?aj?ce! - odrzek? Jacek.

- Teraz wiem, ?e to nie ty zbi?e? wazon. - doda?a Agata.

- Chod?my do biblioteki, tam znajdziemy odpowied?, kto lub co nas nawiedza. - powiedzia? Jacek.

Nast?pnie Jacek i Agata udali si? do biblioteki. Ca?e sze?? godzin sp?dzili na przeszukiwaniu ksi??ek, ktre by?y bardzo stare. W ko?cu znale?li t? w?a?ciw?.

- Agata patrz! Tu s? informacje o naszym domu. - powiedzia? Jacek

- Rzeczywi?cie, przeczytajmy. powiedzia?a Agata.


W tym domu mieszka duch Bia?ej Damy.

?y?a w tym domu ponad 100 lat temu.

Gdy mia?a 25 lat zosta?a zabita.

Nikt na ?wiecie nie wie, kto zabi? Bia?? Dam?.

Teraz m?ci si? strasz?c ludzi.

Jedynym sposobem na uspokojenie Bia?ej Damy jest podarowanie jej morskiego oka.

 

- Musimy da? jej morskie oko. - powiedzia? Jacek.

- Ale co to jest? - spyta?a Agata.

- Morskie oko to naszyjnik, ktry chroni przed z?ymi mocami. Chroni tak?e przed op?taniem przez szatana i inne ciemne moce. - odpowiedzia? Jacek.

- Jak on wygl?da? spyta?a Agata.

- To z?oty naszyjnik z kamieniem koloru morskiego. Znajduje w naszej bibliotece, w tamtej gablocie. - powiedzia? Jacek.

- Potem Jacek i Agata podeszli do gabloty i zabrali naszyjnik. Ma??e?stwo zastanawia?o si?, jak wr?czy? morskie oko Bia?ej Damie. W ko?cu wymy?lili rozwi?zanie. Poszli na podwrze i czekali. Gdy zasz?o s?o?ce z bagna wy?oni?a si? niesko?czenie d?uga r?ka. Si?gn??a po naszyjnik

i znikn??a.

Od tej chwili ma??e?stwo ?y?o spokojnie i nikt ich nie nawiedza?

 

WYNIKI STYCZNIOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO


NAJLEPSZY UTWR MIESI?CA PISANY PROZ?

Maryla Zyskowska Pi?tek 13

Pewnego razu, w pi?tek trzynastego, w ma?ej wiosce przysz?a na ?wiat ?liczna dziewczynka. Lekarze wykryli u niej wad? wzroku. Jej matka bardzo si? zasmuci?a. Ojciec prbowa? pociesza? matk?. Nic nie sk?ania?o jej do poprawy nastroju.

Osiem lat p?niej, w?a?nie tej dziewczynce, przy?ni?a si? posta?, ktra mia?a bia?e w?osy, bia?? sukni? i po?yskiwa?a srebrnym blaskiem.

-Emilio, Emilio

Tak mia?a na imi? dziewczynka.

-Emilio widzisz mnie?

-Widz?, chyba widz?. Kim jeste??

-Jestem ANIO?EM. Popro? rodzicw, aby za dwa miesi?ce, dok?adnie w twoje dziewi?te urodziny, poszli z tob? do lekarza.

-Dodobrze.

Emilia nie wiedzia?a co robi?. Nast?pnego ranka sk?oni?a rodzicw, aby poszli z ni? do lekarza.

Dwa miesi?ce p?niej, o godzinie smej rano, Emilia wesz?a do gabinetu lekarza. Kilka minut p?niej lekarz powiedzia? rodzicom Emilii, ?e ju? wkrtce b?dzie mog?a widzie? wszystko i wszystkich dok?adnie.

Rzeczywi?cie! Dwa dni p?niej Emilia dok?adnie opisa?a wygl?d mamy, taty i swojego kota. Rodzice umwili si? jeszcze raz do tego lekarza. Gdy dziewczynka spojrza?a mu w oczy, ujrza?a w nim posta? ANIO?A ze snu.

-Wszystkiego najlepszego, Emilio powiedzia? do niej.

 

NAJLEPSZY UTWR MIESI?CA PISANY WIERSZEM

Kinga Kwiatkowska Niesforna koza

By?a sobie koza
rogata i brodata
ucieka?a w gry
i kry?a si? w dziury
krzycza?a, jak kto? j? zdenerwowa?
Jestem koza
?apu capu kopytami
ubod? ci? rogami

 

WYNIKIGRUDNIOWEGOKONKURSU LITERACKIEGO


NAJLEPSZY UTWR MIESI?CA PISANY PROZ?

Wiktoria Jzefiok Wycieczka w gry''


Wycieczka szkolna z Rumi zatrzyma?a si? w Ochotnicy Dolnej na kwaterze. Szefem grupy ,, kaszubskich w?drownychnurkw p?etwowych'' by? pan Wojtek.Po zjedzeniu pysznego gralskiego ?niadania, przygotowanego i podanego przez ga?dzin?, grupa wybra?a si? na wycieczk?.Pierwszym celem w?drwki by? zamek obronny w Czorsztynie. Czorszty?ski zamek dostarczy? du?o wra?e?, du?o pi?knychwidokw. Sklepik obok zamku proponowa? rozkosze dla podniebienia; pyszne lody. Wszyscy uczestnicy wycieczkiz przyjemno?ci? i apetytem je jedli. Niektrzy, swoje ?akomstwo okupili blem gard?a i brzucha.Kaszubscy nurkowie pe?ni wra?e? i si? ruszyli zdobywa? szczyt Lubo? Wielki. Zdobycie szczytu wymaga?o troch?wysi?ku. Uczestnicy musieli pokona? r?nic? 500 metrw id?c przez las jod?owy, a nast?pnie przez buczyn?.Ch?opcy zacz?li rywalizowa?, kto pierwszy wejdzie na szczyt. Zwyci??y? w tej rywalizacji Dzika Mrwka. To on pierwszy,zm?czony, ale dumny wszed? na szczyt Lubonia Wielkiego.Pan Wojtek chwali? go g?o?no, by? pe?en uznania dla niego.

- Zuch z Ciebie Mrwka, wspinasz si? jak prawdziwy gral powiedzia?.

Na to Dzika Mrwka rzuci? od niechcenia:

- Nie takie szczuty si? zdobywa?o!

- Nie b?d? taki zarozumia?y - rzek?a Ula.

Uczestnicy wycieczki id?c i jednocze?nie drocz?c si? mi?dzy sob?, doszli do schroniska. W schronisku rozkoszowali si?pyszn?, aromatyczn?, gor?c? herbat? i pi?knymi widokami grskimi . Wok? rozci?ga? si? pi?kny las. W dole bystrym nurtemp?yn??a Raba. Dzielni nurkowie kaszubscy po zaspokojeniu pragnienia i g?odu, zaznajomieniu si? z histori? schroniska,ktre powsta?o w 1931 roku. Po czym ruszyli w drog? powrotn?. Szlakiem zielonym zeszli do Rabki -Zaryte. St?d autobusemdotarli do miejsca zakwaterowania.Mimo zm?czenia wszyscy byli w ?wietnych nastrojach, wszyscy mieli u?miechy na twarzach. Po smacznej, gor?cej kolacjidzielni nurkowie d?ugo dzielili si? wra?eniami z wycieczki, planowali kolejne dni wycieczki, dali upust swojej wyobra?ni,swoim marzeniom. Snuli plany wypraw marze?, wypraw na szczyty ?wiata.

 

NAJLEPSZY UTWR MIESI?CA PISANY WIERSZEM

Anna Dudziak "Gwiazdka"

 

Kolejna Gwiazdka nadchodzi,
Znw ma?y Jezus si? rodzi.
Za chwil? kolacj? ?wi?teczn? zjemy,
Potem prezenty odpakujemy.
B?dziemy si? cieszy?, radowa?
I wsplnie dzi? kol?dowa?.
To czas nadziei, mi?o?ci,
Dzielenia op?atkiem z go??mi.
Dzieci?tko r?k? daje nam znak
By lepszy sta? si? ca?y ?wiat.

 

Alicja Ko?odziej Ma?pi raj


Za grami za lasami,
?y?y sobie ma?py
chodzi?y i skaka?y po drzewach,
bo bardzo to lubi?y.
Kiedy przyszed? goryl
tak powiedzia?:
- Jestem silny i odwa?ny
mam nad wami w?adz?
my?l? , ?e do mego
krlestwa was zaprosz?.
Posz?y ma?py za gorylem,
gdy si? dowiedzia?y,
?e ma on wielkie krlestwo
i du?o bananw.
Zaprowadzi? je do raju
i tam ju? zosta?y.

 

Nasza Szko?a

Rodzice-dzieci

Dla Nauczyciela

O stronie

INFORMACJA

UWAGA! To jest archiwum strony korjan.edu.pl (od 2008 - 2013r).

Najlepsza Szko?a!

Sponsorzy

Sponsor sprz?tu sportowego!

Nasza Szko?a :)

sieciaki.pl

Statystyki

Użytkowników : 3
Pozycje : 111
Odsłon : 574569

Polecane

Uwaga! Aby w pe?ni wykorzysta? mo?liwo?ci nowej strony, pobierz nowoczesn? przegl?dark?: