KorJan

Szkoła Podsawowa nr 16, Ruda Śląska
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:328. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
Spotkanie z Chopinem
 
HARMONOGRAM KONSULTACJI

Poni?ej, do pobrania Harmonogram konsultacji indywidualnych nauczycieli w I semestrze roku szkolnego 2011/2012.

Pobierz HARMONOGRAM

 
Ostatnio dodane..

Lista plikw ostatnio dodanych w sekcji 'pliki do pobrania'

  • Konsultacje nauczycieli - Klasy IV - VI - POBIERZ
  • Kalendarz na rok szkolny 2011/2012 - POBIERZ

 

 
Blog Biblioteki Szkolnej
Je?li lubisz wiedzie? wi?cej,
jeste? ciekawy r?nych informacji?
Chcesz by? na bie??co z tym co dzieje si?
w bibliotece szkolnej?

Zapraszamy Ci? na bloga biblioteki szkolnej!
 
Podr?czniki na rok 2011/2012

Wykaz podr?cznikw dla klas I - III i IV- VI znajduje si? tutaj


 
Kultura w sieci dla dzieci

W tym roku, ministerialny portal dla dzieci zosta? ju? zwyci?zc? 10. edycji konkursy Media Trendy w kategorii Innowacyjne dotarcie do specyficznej grupy docelowej oraz laureatem trzeciego miejsca w sidmej edycji Polskiego Konkursu Reklamy KTR2010, w kategorii Media interaktywne.

 

 
Poznaj Bezpieczny Internet

Sieciaki.pl to projekt edukacyjny prowadzony od lutego 2005 r. Podstawowym elementem projektu Sieciaki.pl jest edukacyjny serwis internetowy przeznaczony dla dzieci w wieku 7-12 lat, po?wi?cony tematyce bezpiecze?stwa dzieci i m?odzie?y w Internecie. W ramach projektu organizowane s? rwnie? spotkania z dzie?mi, imprezy plenerowe, koncerty oraz zaj?cia edukacyjne, przygotowywane s? te? filmy, gry, piosenki i materia?y multimedialne

 
Zbieramy makulatur? !!!

UWAGA!!! ZBIERAMY MAKULATUR? !!!

CZEKAJ? CENNE NAGRODY DLA SZKO?Y, KTRA ZBIERZE NAJWI?CEJ MAKULATURY ORAZ DLA UCZNIA NAJLEPSZEGO ZBIERACZA

(konkurs trwa do 15 maja 2011 roku)

MAKULATUR? ODDAJEMY NA PORTIERNI PRZY ULICY KUKU?CZEJ 4, A SWOJEMU WYCHOWAWCY ZG?ASZAMY ILE MAKULATURY PRZYNIE?LI?MY!

ZBIERAMY RWNIE? PUSZKI ALUMINIOWE I BATERIE!!!
 

Nasza Szko?a

Rodzice-dzieci

Dla Nauczyciela

O stronie

INFORMACJA

UWAGA! To jest archiwum strony korjan.edu.pl (od 2008 - 2013r).

Najlepsza Szko?a!

Sponsorzy

Sponsor sprz?tu sportowego!

Nasza Szko?a :)

sieciaki.pl

Statystyki

Użytkowników : 3
Pozycje : 111
Odsłon : 574564

Polecane

Uwaga! Aby w pe?ni wykorzysta? mo?liwo?ci nowej strony, pobierz nowoczesn? przegl?dark?: