KorJan

Szkoła Podsawowa nr 16, Ruda Śląska
Błąd
  • XML Parsing Error at 1:93. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:328. Error 9: Invalid character
  • XML Parsing Error at 1:88. Error 9: Invalid character
Minister edukacji narodowej Katarzyna Hall wzi??a 2 wrze?nia udzia? w inauguracji II edycji kampanii Kocham. Nie bij?. G?wnym organizatorem kampanii jest Fundacja Krajowe Centrum Kompetencji. Wspar?o j? rwnie? Ministerstwo Sprawiedliwo?ci, Ministerstwo Spraw Wewn?trznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Pracy i Polityki Spo?ecznej, policja oraz polscy arty?ci. Kampania obj?ta jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
 
Sze?ciolatek w szkole

Planowane zmiany w systemie edukacji wejd? krok po kroku, rok po roku pocz?wszy od roku szkolnego 2009/2010. W okresie wdra?ania reformy szko?a podstawowa b?dzie pe?ni?a funkcj? punktu informacyjnego, przede wszystkim dla rodzicw dzieci w wieku przedszkolnym niekorzystaj?cych z edukacji przedszkolnej.

W roku szkolnym 2009/2010 pi?ciolatki b?d? mia?y prawo do edukacji przedszkolnej.

Od roku 2010/2011 wszystkie pi?ciolatki b?d? realizowa? obowi?zkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Wszyscy rodzice dzieci urodzonych w roku 2003, 2004 i 2005 b?d? mieli prawo wyboru, czy ich dziecko idzie do szko?y jak sze?cio- czy jako siedmiolatek.

 
Wewn?trzszkolny Projekt Edukacyjny

Wewn?trzszkolny projekt edukacyjny Wiosenny karnawa? 2009 jest form? wyzwalania aktywno?ci twrczej wszystkich uczestnikw procesu edukacji dziecka , ukierunkowanej na budzenie ?wiadomo?ci siebie w kontek?cie aktywno?ci proekologicznej. Zapraszamy do czynnego udzia?u oraz zapoznania si? z oglnym planem projektu.

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 Następna > Ostatnie >>

Nasza Szko?a

Rodzice-dzieci

Dla Nauczyciela

O stronie

INFORMACJA

UWAGA! To jest archiwum strony korjan.edu.pl (od 2008 - 2013r).

Najlepsza Szko?a!

Sponsorzy

Sponsor sprz?tu sportowego!

Nasza Szko?a :)

sieciaki.pl

Statystyki

Użytkowników : 3
Pozycje : 111
Odsłon : 574559

Polecane

Uwaga! Aby w pe?ni wykorzysta? mo?liwo?ci nowej strony, pobierz nowoczesn? przegl?dark?: